Företaget med kompetens
     och erfarenhet av återvinning,
     separering & avfallsdestruktion!
                 
  Projekt            
                 
  BioPreCrusher! En speciellt framtagen kross för förpackat livsmedel.  
  Kund: BioPrePlant AB, Malmö. Krossen levereras till Frevar i Norge.    
                 
  Maximin och Elmtech Machinery har designat och tillverkat en förkross, BioPreCrusher (BPC) för produktion av biogassubstrat.

Förkrossen är en integrerad del av BioPrePlants anläggningar som framställer biogassubstat med minimal förlust av organiskt material. Rejectet är i det närmaste helt rent.

 
                 
    BPC är en komplett sammanbyggd enhet med flera funktioner.
     1. Att grovt krossa avfallsmaterialet.  
     2. Att skydda BioSep genom automatisk utmatning av okrossbart material.
     3. Att sortera ut magnetiska metaller, genom inbyggd bandtransportör & överbandsmagnet.
 
                 
Tillbaka