Företaget med kompetens
     och erfarenhet av återvinning,
     separering & avfallsdestruktion!
Hem - Produkter - Projekt - Om företaget - Kontakt - Om vår miljö - Länkar -  Partners 
  Produkter      
             
  Våra produkter har lösningen inom åter-
     vinning, separering & avfallsdestruktion
  Vi kundanpassar våra leveranser beroende
     på användningsområde och kapacitet

             
  Skruvpress   Skruvpress för gödselslam
 
     

  Vår kombinerade kartong och säckrivare.
 
  Rivaren under uppbyggnad. Så kan det gå när inte tratten är på.


  Vår grovkross levereras för de flesta avfalls- och återvinningsmaterial. Den tillverkas i olika    storlekar, beroende på mängd och typ av material som ska krossas. Okrossbart material matas ut automatiskt. Krossen kan levereras separat eller som en sluten enhet med utmatningstransportör och magnet.
BioPreCrusher! En speciellt framtagen kross för förpackat livsmedel.

Maximin och Elmtech Machinery  har designat och tillverkat en förkross BioPreCrusher (BPC) för produktion av biogassubstrat.

Förkrossen är en integrerad del av BioPrePlants anläggningar som framställer biogassubstat med minimal förlust av organiskt material. Rejectet är i det närmaste helt rent.

             
             
Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\AKE\Documents\Mina webbplatser\prick1.gif  BPC är en komplett sammanbyggd enhet med flera funktioner.
     1. Att grovt krossa avfallsmaterialet.  
     2. Att skydda BioSep genom automatisk utmatning av okrossbart material.
     3. Att sortera ut magnetiska metaller, genom inbyggd bandtransportör & överbandsmagnet.
             

   Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\AKE\Documents\Mina webbplatser\prick1.gif  Tillsammans med BioPrePlant AB marknadsför vi BioSep-teknologin på
       den Svenska marknaden.
 
  Vi har det senaste inom;
Magneter, virvelströms-separatorer och
Separeringsmaskiner för förpackade livsmedel              
Vi tillhanda håller
service och montage
av levererade produkter.
  BioSep-separering för produktion av rent
biogassubstrat
Här kan du se en BioPrePlant anläggning.
             

  Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\AKE\Documents\Mina webbplatser\prick1.gif  Här fler av våra produkter:      
             
  Vi kan tillverka olika varianter av maskiner och transportörer, för speciella önskemål. Hör av dig!    
 
  Mobil tippficka Finsikt - transportör - virvelströmsseparator
             
 
  Transportörer Octagon sikt

  Säker förstöring av hårddiskar        
  Zerkleinerung von Computerfestplatten und Datenträgern
Problemet med hårddiskar är
att de innehåller
sekretessinformation.
Viktigt med säkerhet så
information inte kan spridas vidare.
 
Hårddiskförstörare kan vara
stationär på ett företag,
eller på en central anläggning.
Hårddiskarna blir förstörda
till 100% och är omöjliga
att återskapa.
 
           
  Förstöring av produktionsspill        
 
Problemet med produktionsspill
är att det bland annat kan
komma ut till försäljning på en
andrahands marknad.
 
Resultatet blir ett finfördelat
produktionsspill.


 
 
           
    Kvarnar för destruktion av        
  Zerkleinerung von pharmazeutischen Produkten
Läkemedel
  Shredding of synthetic materials
Syntetiskt material
 
           
 
Zerkleinerung im Laborbereich
Laboratoriematerial
 
           
    Hör gärna av dig!    

Maximin Cleantech AB, Vaktgatan 48, SE-Ängelholm, tel +46(0)730-544 200,eller +46(0)768 78 97 97 
e-post: info@maximin.se, www.maximin.se