Partners - BioPrePlant

Vårt företag är en del i marknadsföringen av
BioSep–teknologin på den Svenska marknaden
  Hem         Produkter         Projekt        Om företaget       Kontakt        Om vår miljö       Länkar        Partners  
                                    BioSep  
BioSep är lösningen på effektiv separering av livsmedel
från förpackningar och hushållsavfall, för produktion av biogassubstrat.

Alla typer av förpackningar behandlas med samma goda
resultat, oavsett om det är plast, papper, plåt,
tuber eller glas.

Även hushållsavfall insamlat i plast-, pappers- eller
biobagpåsar bearbetas utan problem.

 

                     
 
Resultatet av BioSep-separering:

 Rent substrat med hög TS-halt.

  Substratet klarar med god marginal      kraven i SPCR 120.

  Endast 2-3 % förlust av organiskt material.

  Rent och återvinningsbart reject.

 
Så här rent blir rejectet.
   
   

BioSeps övriga fördelar:

  Enkel att integrera i existerande anläggningar.

  Låga underhålls- och driftskostnader.

  Hög tillgänglighet.

  Alla avfallsslag behandlas utan maskinella justeringar.

 

       
   
BioSep är en revolutionerande innovation som under 2010 fick två utmärkelser för sin
fenomenala teknologi. 
Avfall Norges innovationspris 2010 och 
European Environmental Press, Silverpris. 
   
       
       
       
       
       
       
             
  Norsk Biogass har bildat företaget BioPrePlant AB, som marknadsför totallösningar för produktion av biogassubstrat, med BioSep som hjärtat i anläggningen.    
             
Tillsammans med BioPrePlant AB marknadsför vi BioSep-teknologin på den Svenska marknaden.
 
 
www.biopreplant.com kan man se hur teknologin fungerar på animerad film
   
             
 
Flödet genom en BioPrePlant - anläggning
 
     
    1. Mottagning, tippning i ficka.

  2. Krossning, skydd mot okrossbart material, grovöppning, mixning.

  3. Utsortering av magnetiska metaller.

    4. BioSep 1 med separering av pumpbart
substrat genom 25 mm såll, ”tvättning” reject,
”tumling” reject, utmatning reject.
 

  5. BioSep 2 med samma process, förutom att pumpbart substrat separeras genom 4-8 mm såll.

   
      Nu är biogassubstratet klart att      
       användas i biogasanläggningen.
   
             
 
Anledningen till att BioPrePlant AB har bildats, är för att säkerställa BioSep – systemets fastställda flödesprincip. Detta i såväl nya anläggningar som i ombyggnader av existerande anläggningar.
BioSep säljs därför inte som en enskild maskinenhet.
Däremot kan BioSep, med kringutrustning, med fördel ersätta delar av eller komplettera befintliga förbehandlingsanläggningar.
   
             
Maximin Cleantech AB, Vaktgatan 48, SE-Ängelholm, tel +46(0)730-544 200,eller +46(0)768 78 97 97 
e-post: info@maximin.se, www.maximin.se