Företaget med kompetens
     och erfarenhet av återvinning,
     separering & avfallsdestruktion!
Hem - Produkter - Projekt - Om företaget - Kontakt - Om vår miljö - Länkar -  Partners 
         Om vår miljö

             
Vad gör utvecklingen hållbar?

Vi samverkar med naturens kretslopp i ett kretsloppssamhälle. Minimala uttag från begränsade lager och balanserad kretsloppsavkastning från fonder omsätts med hjälp av solproducerad energi
(biobränsle, vatten, vind- och vågkraft, solenergi etc).

Sparsamhet, resurssnål teknik, hållbara kvalitetsprodukter, återanvändning och återvinning minskar uttag och utsläpp
till en nivå som naturen kan hantera.

De begränsande lagren bevaras inom överskådlig tid. Genom växterna förnyas fondresurserna i takt med uttagen.
Resurserna fördelas jämlikare än nu. Folkmängden stabiliseras.

             
Så började livet          


Pilen som viker av på diagrammet visar ”vår resa” tillbaka mot en miljö vi inte klarar.

 

Det mesta av allt miljögift fanns redan när Jorden bildades.

De levande cellerna och det geologiska kretsloppet ”städade” så att miljön blev renare och renare.

Miljön blev allt renare ända fram till då industrialismen började för ca 150 år sedan.

Då började en ”resa” tillbaka mot en miljö vi inte klarar.

Nu måste vi skapa en hållbar utveckling av vår miljö och komma i balans med Jordens rening.

Du är med och avgör jordens framtid!

 

 

  Hur ser din miljöblomma ut?
 

 

Kolla frågorna nedan inom varje blomblad!

Frågorna vänder sig till dig som privatperson.

Se om kanske även du borde ändra något i ditt
miljöbeteende.

Kanske kan du få något litet tips som är
värdefullt för dig.

Ju fler ja du kan svara ju hållbarare
miljöblomma har du.

 

1. Tänk klokt! Ingår den energi, de produkter och tjänster du använder i naturliga kretslopp utan att skada vår miljö, hälsa och framtid? Har du programmerat dina tankar, attityder och beteenden så att du medverkar till att bevara miljön, så att du och dina barn och barnbarn kan få hälsa och livskvalitet?  

2. Färdas klokt! Väljer du bästa färdsätt för hälsa och miljö? Promenerar eller cyklar du så ofta du kan? Väljer du i andra hand buss, tåg eller miljöbil? 

3. Handla klokt! Tänker du på att allt du köper förr eller senare blir avfall och sopor som naturen måste hantera? Gör du större inköp om du måste ta bil, så du slipper köra så ofta? Väljer du varor med godkänd miljömärkning?  Undviker du varor som är onödiga eller som är skadliga för miljön och hälsan? Vet du att återanvändning kräver mindre resurser än återvinning?  

4. Rengör klokt! Använder du tvätt-, disk- och rengöringsmedel med rätt miljömärkning?  Undviker du optiska vitmedel, parfym och blekmedel? Vet du att sköljmedel är oftast överflödigt? Duschar du snabbt, hellre än att bada i badkar? Undviker du att diska i rinnande vatten? Undviker du om möjligt att använda lösningsmedel? 

5. Spara klokt! Använder du miljövänlig energi när du kan? Försöker du minska energiförbrukningen? Undviker du slit-och-släng-principen?  

6. Kasta klokt! Källsorterar du på det sätt som gäller i din kommun? Lämnar du miljöfarligt avfall på de platser som gäller i din kommun? Undviker du att elda med tryckimpregnerat eller målat virke?  

Har du tänkt på detta?
Vi har bara denna enda, gemensamma jord!

             

Maximin Cleantech AB, Vaktgatan 48, SE-Ängelholm, tel +46(0)730-544 200,eller +46(0)768 78 97 97 
e-post: info@maximin.se, www.maximin.se